Emily

Emily Clare (1995) skrev sin novell när hon gick på högstadiet. Hon vann ofta tävlingar i skolan för sitt fantasifulla skrivande. Novellen har publicerats för att inspirera unga att skriva.